• Trang này lưu trữ và công bố danh sách các học viên đã tham gia, đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành các chương trình đào tạo (thuộc các lớp/khoá học) của Nhà báo Ngự Miêu.
  • Tất cả các học viên, khi hoàn thành các chương trình đào tạo có thể sẽ được cấp một chứng nhận để họ được xác nhận là đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo.  Điều này phụ thuộc vào từng khóa học/lớp học cụ thể của từng thời điểm.
  • Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của các học viên, đồng thời tránh việc giả mạo để trục lợi, để thực hiện hành vi xấu từ các đối tượng khác, cũng như để tránh việc có người khác sử dụng các chứng nhận đó của họ vào mục đích không minh bạch, trang này được tạo ra để công bố và xác nhận cho các học viên của Nhà báo Ngự Miêu.
  • Theo đó, từ tháng 3/2023, trên các Giấy chứng nhận được cấp hoặc các hình thức có liên quan, sẽ có mã QR để dẫn tới trang này. Nếu ai có được chứng nhận của Nhà báo Ngự Miêu (dù là với hình thức nào) nhưng nếu không có thông tin được công bố tại trang này thì có thể hiểu chứng nhận đó là giả mạo và học viên đó hoàn toàn không hoặc chưa từng hoàn thành (hoặc chưa được xác nhận là tốt nghiệp) chương trình đào tạo nào bởi Nhà báo Ngự Miêu.
  • Xin lưu ý, các học viên có tham gia học nhưng bỏ học giữa chừng hoặc bị dừng việc học (vì bất kỳ lý do nào) thì đều được hiểu là chưa hoàn thành chương trình đào tạo và không có thông tin tại đây.
  • Trong trường hợp phát hiện ra hành vi hoặc hiện tượng nào đó đáng ngờ, xin vui lòng hãy thông báo cho tôi hoặc cơ quan chức năng được biết, xin trân trọng cảm ơn!

NGUYỄN THẾ HIỂN

Quê quán: Hồ Chí Minh

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

NGUYỄN NHUNG

Quê quán: Hưng Yên

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

BÙI THANH TUYỀN

Quê quán: Ninh Thuận

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

(chưa hoàn thành điều kiện – đang chờ cấp

NGUYỄN VŨ THANH LÂM

Quê quán: Hà Nội

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp:Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

(chưa hoàn thành điều kiện – đang chờ cấp) 

NGUYỄN PHƯƠNG

Quê quán: Hà Nội

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp:Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

PHẠM BÁ SIÊU

Quê quán: Nghệ An

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

TRẦN KHÁNH LINH

Quê quán: Hà Nội

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

VŨ THỊ TRANG

Quê quán: Thái Bình

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

(chưa hoàn thành điều kiện – đang chờ cấp) 

MAI NGỌC HÂN

Quê quán: Vĩnh Long

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

(chưa hoàn thành điều kiện – đang chờ cấp)

LÊ THỊ PHƯƠNG

Quê quán: Sơn La

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về

VŨ THÚY HÀ

Quê quán: Hưng Yên

Facebook: Kết nối

Khoá/lớp: Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận: Xem & tải về