• Trang này lưu giữ và công bố danh sách các học viên đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành các chương trình đào tạo (thuộc các lớp/khoá học) của Nhà báo Ngự Miêu.
  • Tất cả các học viên, khi hoàn thành các chương trình đào tạo đều sẽ được cấp một chứng nhận để họ được xác nhận là đã tham gia và hoàn thành đào tạo. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của các học viên, cũng như để tránh việc có người khác sử dụng các chứng nhận đó của họ vào mục đích khác, trang này được tạo ra để công bố các học viên. Theo đó, trên các Giấy chứng nhận được cấp hoặc các hình thức có liên quan, sẽ có mã QR để dẫn tới trang này. Nếu ai có được chứng nhận của Nhà báo Ngự Miêu (dù là với hình thức nào) nhưng nếu không có thông tin được công bố tại trang này thì có thể hiểu chứng nhận đó là giả mạo và học viên đó hoàn toàn không hoặc chưa từng hoàn thành (hoặc tốt nghiệp) chương trình đào tạo nào bởi Nhà báo Ngự Miêu.
  • Xin lưu ý, các học viên có tham gia học nhưng bỏ học giữa chừng hoặc bị dừng việc học (vì bất kỳ lý do nào) thì đều được hiểu là chưa hoàn thành chương trình đào tạo và không có thông tin tại đây.
  • Trong trường hợp phát hiện ra hành vi nào đó đáng ngờ, xin hãy thông báo cho tôi, xin trân trọng cảm ơn!

NGUYỄN THẾ HIỂN

Quê quán

Hồ Chí Minh

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

NGUYỄN NHUNG

Quê quán

Hưng Yên

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

BÙI THANH TUYỀN

Quê quán

Ninh Thuận

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về (chế độ chờ cấp) 

NGUYỄN VŨ THANH LÂM

Quê quán

Hà Nội

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về (chế độ chờ cấp)

NGUYỄN PHƯƠNG

Quê quán

Hà Nội

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

PHẠM BÁ SIÊU

Quê quán

Nghệ An

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

TRẦN KHÁNH LINH

Quê quán

Hà Nội

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

 VŨ THỊ TRANG

Quê quán

Thái Bình

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về (chế độ chờ cấp) 

MAI NGỌC HÂN

Quê quán

Vĩnh Long

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về (chế độ chờ cấp)

LÊ THỊ PHƯƠNG

Quê quán

Sơn La

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về

VŨ THUÝ HÀ

Quê quán

Hưng Yên

Facebook

Kết nối

Khoá/lớp:

Online Pro

Thời gian đào tạo

29/3/2023 –  29/6/2023

Chứng nhận

Tải về