Phong thuỷ có thể giúp cho con người ta thay đổi số mệnh hay không?

Mệnh trời khó đoán lắm, mà nếu có đoán được cũng không phải dễ dàng đổi xoay. Nhưng tại sao chúng ta lại nói với nhau về phong thuỷ, về vận hạn số mệnh và cuộc đời. Vậy phong thủy có phải là thứ có thể giúp cho…

Đọc Thêm