Posted in Cái Oanh Truyện ngắn

Oanh (chapt2): Ngực Oanh và ngực Quỳnh

Tiếp đoạn cuối chapt 1: Cả buổi sáng hôm đó, nó chẳng để tâm làm được gì. Nó vẫn thắc mắc là đêm qua lão…

Đọc bài...
Posted in Cái Oanh Truyện ngắn

Oanh (chapt1): Quyết một lần được zai “sờ”

– Cỡ như mày thì có chó nó thèm chứ đừng nói gì đến zai Lên xe rồi mà cái Oanh vẫn không nguôi nổi…

Đọc bài...