Chuyên mục: Lời kêu gọi

Các bạn thân mến, đôi khi một mình tôi hoặc một mình bạn sẽ không dễ dàng gì để có thể giúp đỡ một người khác khi họ gặp khó khăn. Nhưng nếu chúng ta chụm tay lại, mỗi người một chút, nhất định sẽ giúp được người phải không bạn?