Chuyên mục: Góc khởi nghiệp

Là nơi để cùng các bạn chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc, kinh nghiệm và góc nhìn trong quá trình khởi nghiệp, dành riêng cho những người đang khởi nghiệp!